понеділок, 6 квітня 2020 р.


6 квітня
Тема. Лінійне рівняння із двома змінними та його розв'язок
І. Дивись відео уроки по телевізорі

ІІ. Зробити короткий конспект §25, опрацювати усно табличку «Порівняльна характеристика»

Порівняльна характеристика
Вид твердження
Рівняння з однією змінною
Рівняння з двома змінними
1) Приклад
х + 5 = 8
х + у = 8
2) Опис
Рівність, що містить невідоме число, позначене буквою (змінна)
Рівність, що містить два невідомих числа, позначених буквою (змінні)
3) Супутні поняття
Корінь рівняння із першою змінною — значення змінної, що перетворює рівняння на правильну рівність
Розв'язання рівняння із двома змінними - впорядкована пара чисел (х;у), за яких рівняння перетворюється на правильну рівність
4) Рівносильні
рівняння з однією змінною — мають однакові корені або взагалі не мають коренів
рівняння з двома змінними — мають одні й ті самі розв'язки або обидва не мають розв'язків
5) Властивості
рівносильних
рівнянь
Однакові
6) Графік
?
Фігура, що складається з точок (х; у), таких, що їх координати — розв'язки рівняння

ІIІ. Розв’язання завдань запиши у зошит і відправ фото
1.    Чи є розв'язком рівняння х – 2у = 6 пара чисел (0; 0); (2; -2); (8; 1); (0; 3); (15; 4); (6; 0); (5; -5,5)? (підстав замість х та у відповідно аргумент та функцію кожної точки, якщо отримаєш правильну числову рівність, то пара чисел буде розв’язком, в іншому випадку – не є розв’язком)
2.    Виразіть із рівняння змінну у через змінну х. Використовуючи утворену формулу, знайдіть три будь-які розв'язки рівняння:
1) х + у = 27; 2) 2х – у = 4,5; 3) 3х + 2у = 12; 4) 5у – 2х = 1.
3.    Доведіть, що рівняння:
1)    х2 + у2 = -1 не має розв'язків;
2)    х2 + у2 = 0 має тільки один розв'язок.
4*. Серед розв'язків рівняння х + 2у = 18 знайдіть таку пару, яка б складалась із двох однакових чисел.

Термін виконання: до 17:00   7 квітня.


Домашнє завдання 06.04


6 квітня
Тема. Множення і ділення десяткових дробів.

Домашнє завдання
1)    Повтори правила множення та ділення десяткових дробів
2)    Виконай завдання у зошиті та надішли фото із домашнім завданням

1°. Обчисліть (виконай дії в стовпчик, окрім окремих випадків):

1) 7,52 · 3,4;
2) 0,0018 · 8,7;
3) 45,921 · 100;
4) 42,1 : 100;
5) 36,48 : 12;
6) 8 : 32;
7) 8,41 : 29;
 8) 4959 : 0,87;
9) 4 : 0,001.

2°. Знайдіть значення виразу: (20 – 22,05 : 2,1) · 6,4 + 9,2.
3°. Розв'яжіть рівняння: (х 15,43) · 0,2 = 3,73.
4°. Відстань між двома селами дорівнює 149,8 км. З цих сіл одночасно в одному напрямку виїхали легковий автомобіль і мотоцикл, причому мотоцикліст їхав попереду. Через 3,5 год після початку руху авто­мобіль наздогнав мотоцикліста. Якою була швидкість мотоцикліста, якщо швидкість автомобіля дорівнювала 75,5 км/год?
5*. Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому вправо через одну цифру, то він збільшиться на 61,047. Знайдіть цей дріб.

Термін виконання: 7 квітня до 17.00.

пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Онлайн-тест

Онлайн-тест "Ділення десяткових дробів"

Ділення на десятковий дріб


Ділення десяткового дробу на натуральне число


Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною. Урок 2